USLUGE

Advokatska kancelarija Vesković specijalizovana je u sledećim oblastima građanskog prava:

Veskovic-logo-V

 

Privredno pravo

 • osnivanje i zastupanje preduzeća sa domaćim ili stranim kapitalom
  (akcionarska društva, društva sa ograničenom odgovornošću ogranci, predstavništva stranih firmi)
 • uređenje unutrašnje organizacije preduzeća svim statusnim (upravljačkim) i drugim opštim (radnopravnim) aktima
 • zastupanje preduzeća u svim vrstama sporova
  – imovinskim (naplata potraživanja, naknada štete i sl.)
  – radnim (po tužbi radnika zaposlenih u pravnom licu)
  – statusnim (sazivanje skupštine društva sudskim putem, poništavanja odluka skupštine, poništavanja odluka upravljačkih organa, isključenje osnivača, i sl.)

Veskovic-logo-V

 

Obligaciono pravo 

 • sačinjavanje ugovora kojim se uspostavlja obligacija (obaveza) između dva ili više lica, ili ustupanje ugovora
 • zastupanje u sporovima  iz ugovornih i vanugovornih odnosa  nastalih po bilo kom osnovu: zbog neosnovanog obogaćenja , radi naplate po osnovu ugovornog ustupanja potraživanja,  zbog neispunjenja, ništavosti, naknade štete,  prekomernog oštećenja, zelenaških ugovora….

Veskovic-logo-V

 

Imovinsko pravo 

 • pravo svojine
 • povrat nacionalizovane imovine
 • zakup
 • pravo preče kupovine
 • građenje
 • smetanje poseda
 • bračna tekovina
 • iseljenje

Veskovic-logo-V

 

Nasledno pravo

 • ostvarivanje naslednih prava u sudskom i vansudskom postupku
 • testamenti
 • ugovori o poklonu
 • ugovori o doživotnom izdržavanju
 • ugovori o raspodeli imovine za života
 • sporovi iz naslednopravnih odnosa

Veskovic-logo-V

 

Radno pravo

 • zastupanje u sporovima iz radnih odnosa

Veskovic-logo-V

 

Pravo industrijske svojine i autorsko pravo 

 • sporovi za zaštitu autorskih prava
 • registracija i zaštita prava iz oblasti industrijske svojine
 • sporovi radi zaštite prava industrijske svojine

Veskovic-logo-V

 

Penzijsko pravo 

 • ostvarivanje penzijskog prava u inostratstvu

Sva pitanja iz oblasti koje pokriva advokatska kancelarija, uključujući i oblasti koje nisu takstativno navedene,  možete uputiti putem obrasca na stranici JAVITE SE!